Tuesday, August 11, 2015

Ulasan Surah Al-Ghaasyyah.Surah 88:   
 
AL GHAASYYAH (peristiwa yang dahsyat).

Surah ini terdiri atas 26 ayat, termasuk surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Adz Dzaariat. Nama “Ghaasyiyah” diambil dari kata  “Al Ghaasyiyah” yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang ertinya peristiwa yang dahsyat, tapi yang dimaksud adalah hari kiamat.  Surah ini adalah surah yang kerap kali dibaca Nabi pada rekaat kedua pada shalat hari Raya dan shalat jumaat.Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Ghaasyyah (1~26),      
[BS]
http://smartherbsmlm.blogspot.com/2013/09/88.html.

Ulasan Surah Al-Alaa.


Surah 87:   
 
AL A’LAA (yangpaling tinggi).

Surah ini terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, dan diturunkan sesudah surah At Takwiir. Nama Al A’laa diambil dari kata “Al A’laa” yang terdapat pada ayat pertama, bererti “yang paling tinggi”.   Muslim meriwayatkan dalam kitab Al Jumu’ah, dan diriwayatkan pula oleh Ashhaabus Sunan dari Nu’man ibnu Basyir bahawa Rasulullah s.a.w. pada shalat dua hari Raya (fitri dan Adha) dan shalat jumaat  membaca surah Al ‘Alaa pada rakaat pertama dan surah Al Ghaasyiyah pada rakaat kedua.


Sumber;
Khatam terjemahan ayat-ayat Al’Alaa (1~19),      
[BS]
http://rayyahholding.blogspot.com/2013/08/87.html

Entrepreneurs

Deleted DONE.

Oil Filter

Deleted DONE.