Tuesday, August 11, 2015

Ulasan Surah Al-Alaa.


Surah 87:   
 
AL A’LAA (yangpaling tinggi).

Surah ini terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, dan diturunkan sesudah surah At Takwiir. Nama Al A’laa diambil dari kata “Al A’laa” yang terdapat pada ayat pertama, bererti “yang paling tinggi”.   Muslim meriwayatkan dalam kitab Al Jumu’ah, dan diriwayatkan pula oleh Ashhaabus Sunan dari Nu’man ibnu Basyir bahawa Rasulullah s.a.w. pada shalat dua hari Raya (fitri dan Adha) dan shalat jumaat  membaca surah Al ‘Alaa pada rakaat pertama dan surah Al Ghaasyiyah pada rakaat kedua.


Sumber;
Khatam terjemahan ayat-ayat Al’Alaa (1~19),      
[BS]
http://rayyahholding.blogspot.com/2013/08/87.html

No comments:

Post a Comment

Entrepreneurs

Deleted DONE.

Oil Filter

Deleted DONE.