Thursday, November 8, 2018

Al-Baqarah Ayat 267

3.2.267
Juz:
3,Surah:2.  
Surah 2, Ayat 267:


.

Ringkasan tafsir;

Hai orang yang beriman, berbelanjakan (keluarkan zakat dan sedekah) dari jenis-jenis yang baik-baik dari usaha kamu lakukan (dari hasil perniagaan, perdaganan, pertanian, emas, perak). Dan mengikut pendapat ulamak bahawa;

1. Ayat ini merupakan suruhan mengeluarkan zakat dan bersedekah dari harta mereka.
2. Ayat ini merupakan suruhan bersedekah dari harta mereka.
.
[preevious] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER; 
Juzuk
3, Surah2
Terjemahan, 261~270,
 [GS] https://sites.google.com/site/45galas/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     


No comments:

Post a Comment

Entrepreneurs

Deleted DONE.

Oil Filter

Deleted DONE.